Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KD-75XG9505
 • KD-65XG9505
 • KD-55XG9505
 • KD-75XG8505
 • KD-65XG8505
 • KD-65XG8577
 • KD-55XG8577
 • KD-55XG8505
 • KD-98ZG9
 • KD-85XG9505
 • KD-85ZG9
 • KD-55AG9
 • KD-65AG9
 • KD-77AG9
 • KD-85XG8596
 • KD-55XG8588
 • KD-55XG8599
 • KD-55XG8596
 • KD-65XG8588
 • KD-65XG8599
 • KD-65XG8596
 • KD-75XG8588
 • KD-75XG8599
 • KD-75XG8596
 • KD-75XG8796
 • KD-65XG8796
 • KD-55XG8796

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

Po aktualizacji systemu Android™ do wersji 9 (Pie) nastąpią opisane poniżej zmiany w cechach, menu i interfejsach:

 • Obsługa technologii Apple AirPlay / HomeKit*
 • Obsługa systemu Dolby Atmos przez głośniki wbudowane w telewizor
 • Przeorganizowane menu Szybkie ustawienia i zoptymalizowane menu Ustawienia
 • Obsługa dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej pilotem od telewizora (uwaga: dotyczy tylko Francji, Polski, Włoch i Hiszpanii)
 • Dodano menu Uruchom ponownie
  • Menu Uruchom ponownie pojawia się na ekranie telewizora po naciśnięciu i przytrzymaniu na kilka sekund przycisku zasilania na pilocie.
 • Obecnie można dostosowywać menu wejść
 • Podczas wyświetlania programu telewizyjnego pojawia się małe okienko pozwalające na dalsze oglądanie telewizji
 • Dioda podświetlenia LED pokazuje, kiedy wbudowany mikrofon wykrywa frazę „Ok Google” — zarówno podczas pracy telewizora, jak i w trybie czuwania
  • (z wyjątkiem XG85/XG87)
 • Dodano „Tryb przekazywania”
  • Tryb przekazywania umożliwia przekazywanie skompresowanego dźwięku do zestawów muzycznych i soundbarów.
 • Opcja „Preferowany satelita” wyświetla nazwy operatorów
 • Aktualizacja wprowadza również następujące ulepszenia i rozwiązania:
 • Poprawiono wrażenia przy korzystaniu z Asystenta Google.
 • Poprawiono wydajność i stabilność pracy telewizora
 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem materiałów 4K (UHD) z serwisu Netflix lub materiałów Dolby Vision przez podłączone słuchawki Bluetooth A2DP
 • Rozwiązano problemy z dźwiękiem przy odtwarzaniu określonych formatów przez ARC; poprawiono ogólną zgodność z pewnymi urządzeniami ARC
 • UWAGA: Dalsze informacje o funkcjach i udoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem:

*iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Samouczek wideo: Jak zaktualizować telewizor

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Na ekranie pojawi się numer wersji wewnętrznego oprogramowania.


[1] Model
[2] Wersja oprogramowania

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.3598.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji” (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji” (łatwe):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji” w sposób opisany poniżej, powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 3. Wybierz opcję [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji].

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z urządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”, należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją z urządzenia pamięci masowej USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer zdostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 6.3598

Nazwa pliku .zip

 • sony_atvotafull_2018_1603598100_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 6.3598

Rozmiar pliku

 • 1 314 493 273 bajty

Data wydania

 • 29-01-2020

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych winstrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele zfunkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać zInternetu izapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik zaktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] ugóry tej strony, po czym przeczytaj izaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] udołu strony, aby pobrać plik zaktualizacją na komputer.

 2. Sprawdź nazwę irozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, wktórym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_atvotafull_2018_1603598100_eua_auth.zip” ma rozmiar „1 314 493 273”bajtów.
   UWAGA: Wprzypadku komputera zWindows woknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, anie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16035981000516.zip”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij iupuść plik „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16035981000516.zip” do głównego katalogu urządzenia USB.

  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, wktórym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera iprzejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 10 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.

 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.

 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zplikiem „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16035981000516.zip” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony wwięcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.

 4. Kiedy telewizor wykryje urządzenie pamięci masowej USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Postępuj zgodnie zinstrukcjami na ekranie.
  UWAGA: jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, należy spróbować wyłączyć telewizor pilotem izpowrotem go włączyć.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku zurządzenia pamięci masowej USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało iwyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.

 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się izpowrotem włączy wcelu dokończenia aktualizacji.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora
  • Odłączać telewizora od zasilania

 7. Po zakończeniu aktualizacji telewizor automatycznie uruchomi się na nowo.

 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania .

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.3598.xxxx” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „PKG6.3598.xxxx”, ponownie pobierz izainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści iulepszenia wprowadzone wpoprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że wtrakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet.

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], anastępnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, wtelewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” wwitrynie pomocy technicznej Sony.