Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści iudoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawiono łączność Wi-Fi zpewnymi routerami
 • Poprawiono czytelność menu ekranowych wokreślonych modelach

Wcześniejsze korzyści iudoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści iudoskonalenia.

Dla użytkowników, którzy pobrali już wewnętrzne oprogramowanie wwersji 6.5830 (Android 8.0 Oreo):

 • Poprawiono wrażenia przy korzystaniu zustawień listy kanałów
 • Rozwiązano problemy zdźwiękiem występujące, gdy do portu ARC telewizora podłączony jest głośnik wformie listwy, amplituner wielokanałowy lub zestaw kina domowego, atelewizor zostanie włączony ztrybu czuwania
 • Rozwiązano problemy zdźwiękiem przy odtwarzaniu określonych formatów plików za pomocą wewnętrznej aplikacji do odtwarzania filmów
 • Poprawiono działanie systemu podczas uruchamiania telewizora
 • Wprogramie telewizyjnym przywrócono funkcję „Wyszukaj według tytułu”

Użytkownikom, którzy nie zainstalowali jeszcze wewnętrznego oprogramowania wwersji 6.5830, najnowsza aktualizacja zapewnia ulepszenia wymienione powyżej, aponadto:

 • Aktualizacja do systemu Android™ 8.0 Oreo™ dodaje/ulepsza funkcje irozwiązuje problemy. Listę zmian zamieszczono poniżej:
  • Wprowadzono nowe menu na głównym ekranie.
   • Zmieniono położenie ikony „Timer włączania” wmenu na głównym ekranie (prawy górny róg).
  • Wprowadzono Google Tours (samouczek).
  • Wprowadzono przeprojektowane menu Konfiguracja początkowa.
  • Wprowadzono przeprojektowany Pasek zawartości lub Pasek menu telewizora.
  • Wprowadzono listę zalet wewnętrznego oprogramowania (okno podglądu).
  • Wprowadzono skrót do ułatwień dostępu (włączanie / wyłączanie):
   • Aby włączyć lub wyłączyć funkcje ułatwień dostępu, takie jak Czytnik ekranu lub Powiększenie tekstu, należy nacisnąć na trzy sekundy przycisk MUTING na pilocie.
  • Wprowadzono nowy układ klawiatury oraz nowe funkcje ijęzyki (między innymi hebrajski).
  • Wprowadzono możliwość bezpośredniego uruchamiania widoku aplikacji / aplikacji Sony Select przyciskiem APPS na pilocie.
  • Ulepszono funkcję wyszukiwania programów telewizyjnych zużyciem asystenta Google Assistant.
  • Ulepszono ustawienia regionalne.
   • Dodano opisy pewnych języków wmenu ustawień Język/Language.
  • Lepsze wrażenia przy korzystaniu zaplikacji Wideo, Muzyka iZdjęcia.
  • Poprawiono obsługę przycisków na przystawce STB / dekoderze (przycisk Przewodnik / Lista tytułów).
  • Rozwiązano problem zakłóceń przy oglądaniu materiałów zserwisu Netflix wformacie Dolby Vision (solaryzacja ciemnych fragmentów).
  • Poprawiono działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych, gdy telewizor pozostaje wtrybie czuwania.
 • Po aktualizacji oprogramowania do tej wersji usunięte zostaną następujące funkcje:
  • Usługa PlayMemories Online
  • Ustawienia IPv6 (włączanie/wyłączanie)
  • Tryb czuwania sieci Wi-Fi Direct
  • Zaprzestanie preinstalowania aplikacji PlayStation Video
   • Aplikację tę wdalszym ciągu można pobrać ze sklepu Google Play
  UWAGA:
  • Dalsze informacje ofunkcjach iudoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem: https://www.sony.net/androidtv-updateTO/
  • Android jest znakiem towarowym Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.
 • Poprawa jasności obrazu Hybrid Log Gamma (HLG) wtrybie Żywy
 • Poprawa zgodności zaplikacją Home Theatre Control
 • Zainstalowane wtelewizorze aplikacje/serwisy do strumieniowej transmisji filmów, takie jak Amazon Prime Video czy Netflix, obsługują materiały Dolby Vision.*
  *Wybrane telewizory Sony (serie XF90 iAF8) obsługują materiały Dolby Vision po aktualizacji oprogramowania wprowadzonej wEuropie wczerwcu 2018r. Aby można było oglądać materiały Dolby Vision, aplikacja/serwis do strumieniowej transmisji filmów musi obsługiwać system Dolby Vision. Wcelu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się zdostawcą aplikacji / operatorem serwisu. Dodatkowo, po zaktualizowaniu oprogramowania telewizora Sony wymagana będzie także aktualizacja oprogramowania urządzeń umożliwiających odtwarzanie materiałów Dolby Vision (takich jak strumieniowe odtwarzacze multimediów czy odtwarzacze Blu-ray UHD), które są podłączone do telewizora Sony przez łącze HDMI. Umożliwi to odtwarzanie materiałów Dolby Vision ztakich urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji oterminie aktualizacji posiadanego odtwarzacza, należy skontaktować się zproducentem.
 • Wprowadzono funkcję dodawania nowych aplikacji do sekcji „Moje aplikacje” na pasku menu telewizora.
 • Poprawiono ustawienia funkcji X-Motion Clarity.

Ograniczenia

 • Do użytku tylko wproduktach sprzedawanych wEuropie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. Wrazie wątpliwości można złatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Na ekranie pojawi się numer wersji wewnętrznego oprogramowania.


[1] Model
[2] Wersja oprogramowania

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.6520.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, aaktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora izapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia „Automat. pobieranie oprogram.” wsposób opisany poniżej, powiadomienia opotrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.
 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 3. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].
Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana wtygodniach po jej wydaniu istopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje opliku”, „Pobieranie” i„Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji zurządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana zużyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” wwitrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli wtelewizorze nie jest skonfigurowane połączenie zInternetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację izainstalować ją zurządzenia pamięci masowej USB, zgodnie zponiższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer zdostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 6.6520

Nazwa pliku .zip

 • sony_dtvota_2016_1606520100_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 6.6520

Rozmiar pliku

 • 1 886 802 124 bajty

Data wydania

 • 01-07-2019

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych winstrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele zfunkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać zInternetu izapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik zaktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] ugóry tej strony, po czym przeczytaj izaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] udołu strony, aby pobrać plik zaktualizacją na komputer.

 2. Sprawdź nazwę irozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, wktórym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_dtvota_2016_1606520100_eua_auth.zip” ma rozmiar „1 886 802 124”bajtów.
   UWAGA: Wprzypadku komputera zWindows woknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, anie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065201000252.pkg”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij iupuść plik „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065201000252.pkg” do głównego katalogu urządzenia USB.

  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, wktórym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera iprzejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.

 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.

 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zplikiem „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065201000252.pkg” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony wwięcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.

 4. Kiedy telewizor wykryje urządzenie pamięci masowej USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Postępuj zgodnie zinstrukcjami na ekranie.
  UWAGA: jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, należy spróbować wyłączyć telewizor pilotem izpowrotem go włączyć.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku zurządzenia pamięci masowej USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało iwyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.

 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się izpowrotem włączy wcelu dokończenia aktualizacji.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora
  • Odłączać telewizora od zasilania

 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawia się komunikat ozakończeniu aktualizacji oprogramowania.

 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana,sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.6520.xxxx” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „PKG6.6520.xxxx”, ponownie pobierz izainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści iulepszenia wprowadzone wpoprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że wtrakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet.

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], anastępnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, wtelewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” wwitrynie pomocy technicznej Sony.