Identyfikator artykułu : 00164210 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak wejść do trybu awaryjnego, gdy system operacyjny jest niedostępny

  System operacyjny Windows 8 zaprojektowano tak, aby podstawowym sposobem dostępu do trybu awaryjnego było wejście z systemu operacyjnego. Jeśli system operacyjny nie uruchamia się, w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemów można uruchomić tryb awaryjny, wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk zasilania i trzymaj go aż do całkowitego wyłączenia się komputera.
  2. Kiedy komputer będzie całkowicie wyłączony, naciśnij przycisk ASSIST i trzymaj go aż do pojawienia się czarnego ekranu VAIO.

   UWAGA: Położenie przycisku ASSIST zależy od modelu komputera. Szczegółowych informacji o lokalizacji przycisku ASSIST w posiadanym modelu należy szukać w dostarczonej instrukcji obsługi.

  3. Kiedy pojawi się ekran VAIOCare | Rescue Mode z wyróżnioną opcją Recover or maintain your system [F10] (Odzyskiwanie lub konserwacja systemu [F10]), naciśnij klawisz Enter. Obraz
  4. Kiedy pojawi się ekran Choose your keyboard layout (Wybierz układ klawiatury), kliknij, aby wybrać żądany układ klawiatury. Obraz
  5. Na ekranie Choose an option (Wybierz opcję) kliknij opcję Troubleshoot (Rozwiąż problemy). Obraz
  6. Na ekranie Troubleshoot (Rozwiąż problemy) kliknij opcję Advanced options (Opcje zaawansowane). Troubleshoot - Advanced options
  7. Na ekranie Advanced options (Opcje zaawansowane) kliknij opcję Command Prompt (Wiersz polecenia). Advanced options - Command Prompt
  8. W oknie Command Prompt wpisz "bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy" i naciśnij klawisz Enter.
  9. Kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno Command Prompt.
  10. Na ekranie Choose an option (Wybierz opcję) kliknij opcję Turn off your PC (Wyłącz komputer). Obraz
  11. Włącz komputer przyciskiem zasilania i wielokrotnie naciskaj klawisz F8.
  12. Z ekranu Windows Start Menu (menu uruchamiania systemu Windows) wybierz opcję Safe Mode (Tryb awaryjny).