Identyfikator artykułu : S700024534 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Konfiguracja ustawień Sterowanie gestami

  Konfiguracja ustawień Sterowanie gestami


  Funkcje gestów umożliwiają wykonywanie rożnych czynności w aplikacjach za pomocą gestów ręki rozpoznawanych przez kamerę wbudowaną w komputerze VAIO.

  Uwagi
  • Domyślnie funkcje gestów są wyłączone.
  • Funkcje gestów odczytywane przez kamerę mogą działać niepoprawnie w następujących przypadkach:
   • Ktoś lub coś porusza się za użytkownikiem w trakcie wykonywania gestu.
   • Komputer jest ustawiony w niestabilnej pozycji.
   • Oświetlenie jest niewystarczające.
   • Wykonywany gest jest poza zasięgiem wbudowanej kamery.
   • Gest jest wykonywany zbyt szybko.
  • Po uruchomieniu aplikacji obsługującej gesty z włączoną funkcją rozpoznawania zapala się dioda wskaźnika wbudowanej kamery.
  • Aplikacja może nie rozpoznawać gestu, jeśli kamera jest skierowana na źródło światła, np. światło fluorescencyjne.
  • Jeżeli kamera nie rozpoznaje prawidłowo gestu, należy przerwać jego wykonywanie i po chwili ponowić próbę.

  Włączanie

  1. Uruchomić funkcję Search [Wyszukaj] z menu Start, naciskając klawisz Windows + C.
  2. Wybrać opcję Search [Wyszukaj].
  3. Wybrać pozycję VAIO Gesture Control [Sterowanie gestami VAIO]
  4. Potwierdzić wybór kamery.
  5. Sprawdzić prawidłowe rozpoznawanie niektórych gestów: następny/poprzedni, pauza, ustawianie głośności.
  6. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
  7. Wybrać aplikację do rozpoznawania gestów.
  8. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

  Przegląd podstawowych gestów

  Aplikacja Media Gallery
  Przesunięcie ręki w prawo     Odtworzenie poprzedniego utworu.
  Przesunięcie ręki w lewo     Odtworzenie następnego utworu.
  Przesunięcie ręki w dół     Zatrzymanie odtwarzania.
  Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
  Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

  Windows Media Player
  Przesunięcie ręki w prawo     Odtworzenie poprzedniego utworu.
  Przesunięcie ręki w lewo     Odtworzenie następnego utworu.
  Przesunięcie ręki w dół     Zatrzymanie odtwarzania.
  Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
  Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

  Internet Explorer
  Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
  Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
  Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
  Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

  PowerDVD
  Przesunięcie ręki w prawo     Odtworzenie poprzedniego rozdziału.
  Przesunięcie ręki w lewo     Odtworzenie następnego rozdziału.
  Przesunięcie ręki w dół     Zatrzymanie odtwarzania.
  Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
  Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

  Microsoft PowerPoint
  (Funkcja gestów jest dostępna w trakcie pokazu slajdów).
  Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
  Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
  Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
  Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

  Google Chrome
  Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
  Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
  Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
  Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

  PlayMemories Home
  (Funkcja gestów jest dostępna w trakcie pokazu slajdów).
  Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
  Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
  Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
  Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.