Identyfikator artykułu : 00115262 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak odtwarzać materiały z komputera w telewizorze?

  Istnieją różne sposoby podłączania komputera do telewizora. Pozwalają one odtwarzać muzykę, filmy, gry i inną zawartość na dużym ekranie. Najłatwiej połączyć oba urządzenia za pomocą kabla, tak jak to opisano poniżej. Można jednak również użyć komunikacji bezprzewodowej w formie usługi Wi-Fi Direct .

  Podłączanie komputera z systemem Windows do telewizora za pomocą kabla
  Konfigurowanie na komputerze z systemem Windows optymalnych ustawień odtwarzania obrazu i używania głośników telewizora
  Podłączanie komputera z systemem Mac OS do telewizora za pomocą kabla
  Konfigurowanie na komputerze z systemem Mac OS optymalnych ustawień odtwarzania obrazu i używania głośników telewizora

  Podłączanie komputera z systemem Windows do telewizora za pomocą kabla:

  Kabel, którego należy użyć, może się różnić w zależności od modelu telewizora i komputera. Nowoczesne urządzenia wykorzystują złącza i kable HDMI i właśnie na nich oprzemy przykłady w tym samouczku. Może być jednak konieczne używanie starszych złączy:

  • DVI
  • VGA
  • S-Video
  • Cinch/kompozytowe
  1. Podłącz komputer PC do telewizora za pomocą kabla HDMI. Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do obu urządzeń.

   Połączenie przez HDMI

   UWAGA: Koniecznie używaj autoryzowanego kabla HDMI® HIGH SPEED oznaczonego logo HDMI.
  2. Naciskając przyciskPrzycisk wejściana pilocie, wybierz wejście HDMI® odpowiadające podłączonemu komputerowi.

   Przycisk wejścia na pilocie

  Na ekranie telewizora powinien wyświetlić się ekran komputera.

  Konfigurowanie na komputerze z systemem Windows optymalnych ustawień odtwarzania obrazu i używania głośników telewizora

  • Ustawienia obrazu
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar pulpitu i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
  2. W oknie wyświetlonym po wybraniu tego polecenia powinny być widoczne 2 ekrany.

   Ustawienia ekranu

   Zaznacz ekran telewizora (prawdopodobnie ten większy) i użyj najlepszej dostępnej opcji jakości. Jeśli uzyskany wynik będzie niezadowalający, możesz spróbować ustawić niższą rozdzielczość.

   UWAGA: Konkretne dostępne opcje zależą od modelu komputera i telewizora. Pamiętaj, aby wybrać rozdzielczość o proporcjach ekranu odpowiadających formatowi, zazwyczaj 16:9. Popularne rozdzielczości 16:9 to 1920 x 1080, 1600 x 900, 1366 x 768 i 1280 x 720.
  3. W ustawieniu Wiele ekranów zaznacz opcję Powiel te ekrany, jeśli chcesz zdublować zawartość ekranu, albo zaznacz opcję Ustaw ten wyświetlacz jako główny, aby używać wyższych rozdzielczości komputera, o ile pozwalają na to specyfikacje komputera i telewizora.
  • Ustawienia dźwięku

  Prawdopodobnie zechcesz odtwarzać dźwięk przez głośniki telewizora, chyba że masz dobrej jakości głośniki przy komputerze. Oto jak wykonać odpowiednią konfigurację:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy mikser głośności, reprezentowany przez ikonę głośnika na pasku zadań, i wybierz polecenie "Urządzenia do odtwarzania"
   .
   Ikona głośnika
  2. Na liście urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy swój telewizor i wybierz polecenie "Ustaw jako urządzenie domyślne".
  3. Następnie kliknij kolejno przyciski "Zastosuj" i "OK".

  Teraz dźwięk nadawany z komputera powinien dobiegać z głośników telewizora.

  UWAGA: Jeśli po tej konfiguracji nie słyszysz dźwięku przez głośniki telewizora, prawdopodobnie kabel HDMI® jest uszkodzony lub nie obsługuje przesyłania dźwięku. Koniecznie używaj autoryzowanego kabla HDMI® HIGH SPEED oznaczonego logo HDMI.

  Podłączanie komputera z systemem Mac OS do telewizora za pomocą kabla

  Jeśli używasz komputera Mac, upewnij się, że masz następujące wyposażenie:

  • Komputer z systemem Mac OS z portem Mini-DisplayPort lub Thunderbolt
  • Przejściówka z portu Mini DisplayPort/Thunderbolt na złącze HDMI z obsługą dźwięku
  • Kabel HDMI
  1. Podłącz przejściówkę HDMI do portu Mini DisplayPort/Thunderbolt w komputerze Mac.

   Port Thunderbolt Port Mini DisplayPort
  2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do przejściówki, a drugi koniec do portu HDMI® w telewizorze.
  3. Naciskając przyciskPrzycisk wejściana pilocie, wybierz wejście HDMI® odpowiadające podłączonemu komputerowi.

   Przycisk wejścia na pilocie

  Na ekranie telewizora powinien wyświetlić się ekran komputera.

  Konfigurowanie na komputerze z systemem Mac OS optymalnych ustawień odtwarzania obrazu i używania głośników telewizora

  • Ustawienia obrazu

  Możesz zdublować obraz z komputera na telewizor albo ustawić ekran telewizora jako główne urządzenie wyświetlające.
  Procedura dublowania jest następująca:

  1. W menu Apple otwórz aplet System Preferences (Preferencje systemu).
  2. Zaznacz opcję Displays (Ekrany) i kliknij kartę Arrangements (Rozmieszczenie).
  3. Zaznacz opcję Mirror Displays (Zdublowany ekran).

  O ile zazwyczaj zdublowany ekran wygląda świetnie na ekranach telewizorów 720p, nie jest tak w przypadku telewizorów 1080p. W związku z tym, że rozdzielczość 1080p jest większa niż na wielu ekranach komputerów Mac, lepiej ustawić telewizor jako główne urządzenie wyświetlające. Oto jak to zrobić:

  1. W menu Apple otwórz aplet System Preferences (Preferencje systemu).
  2. Zaznacz opcję Displays (Ekrany) i kliknij kartę Arrangements (Rozmieszczenie).
  3. Przeciągnij biały pasek z mniejszego ekranu komputera na większy ekran telewizora.

   Przeciąganie paska menu
  • Ustawienia dźwięku

  Prawdopodobnie zechcesz odtwarzać dźwięk przez głośniki telewizora, chyba że masz dobrej jakości głośniki przy komputerze. Oto jak wykonać odpowiednią konfigurację:

  1. W menu Apple otwórz aplet System Preferences (Preferencje systemu).
  2. Zaznacz opcję Sound (Dźwięk) i kliknij kartę Output (Wyjście).
  3. Zaznacz telewizor/urządzenie, dla którego w kolumnie Type (Typ) jest wyświetlana wartość HDMI.

  Teraz dźwięk nadawany z komputera powinien być słyszany w głośnikach telewizora.

  UWAGA: Jeśli po tej konfiguracji dźwięk nie dobiega z głośników telewizora, prawdopodobnie kabel lub przejściówka HDMI® są uszkodzone albo nie obsługują przesyłania dźwięku. Koniecznie używaj autoryzowanego kabla HDMI® HIGH SPEED oznaczonego logo HDMI.