Identyfikator artykułu : 00123967 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak wyświetlić na telewizorze obraz z komputera za pomocą funkcji odbicia lustrzanego ekranu.

  Obraz z komputera można wyświetlać na telewizorze za pomocą funkcji odbicia lustrzanego ekranu.

  WAŻNE:

  • Ta funkcja działa w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Upewnij się, że komputer obsługuje funkcję Miracast.

  Aby wyświetlić na telewizorze obraz z komputera, wykonaj następujące czynności:

  Po stronie telewizora Sony:

  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk INPUT.
  2. Wybierz opcję Screen mirroring (Odbicie lustrzane ekranu) za pomocą przycisków strzałki w górę i strzałki w dół.

   UWAGA: upewnij się, że w telewizorze dla opcji Built-in Wi-Fi (Wbudowana sieć Wi-Fi) wybrane jest ustawienie On (Włącz).

  Po stronie komputera:

  1. Na zgodnym komputerze włącz ustawienie Wi-Fi.
   Sieć włączona w systemie Windows 8.1
   UWAGA: nie trzeba podłączać komputera do sieci.
  2. Naciśnij równocześnie klawisz z logo Windows i klawisz C.
  3. Wybierz panel Devices (Urządzenia).
   Panel Devices (Urządzenia)
  4. Wybierz opcję Project (Projekt).
   Opcja Project (Projekt)
  5. Wybierz opcję Add a display (Dodaj wyświetlacz).
   Opcja Add a Display (Dodaj wyświetlacz)
  6. Wybierz opcję Add a Device (Dodaj urządzenie).
   Opcja Add a Device (Dodaj urządzenie)
  7. Wybierz numer modelu swojego telewizora.

   UWAGA: komputer wyświetli monit o wprowadzenie kodu PIN funkcji WPS.
  8. Wprowadź kod PIN funkcji WPS wyświetlony na ekranie telewizora.
  9. Wybierz opcję Next (Dalej), aby wyświetlić obraz z komputera na telewizorze.