Identyfikator artykułu : 00164409 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak używać Kreatora zgodności programów

  UWAGI:

  • Kreator zgodności w systemie operacyjnym Windows XP pomaga skonfigurować program do pracy w trybie zgodności.
  • Używając tego kreatora, można skonfigurować dowolną aplikację lub program instalacyjny znajdujący się na dysku twardym, dyskietce, dysku CD-ROM lub dysku DVD-ROM.
  • Ustawienia trybu zgodności dla aplikacji z dyskietki, dysku CD-ROM i dysku DVD-ROM obowiązują tylko do czasu jej zamknięcia. Oznacza to, że przy każdym uruchomieniu aplikacji konieczne będzie uruchomienie kreatora.
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż opcje Wszystkie programyAkcesoria, po czym kliknij opcję Kreator zgodności programów.
  2. W oknie Centrum pomocy i obsługi technicznej, w polu Kreator zgodności programów kliknij przycisk Dalej.
  3. Kliknij żądany sposób wyszukiwania programu, który ma być skonfigurowany do pracy w trybie zgodności.

   UWAGI:

   • Po zaznaczeniu opcji „Chcę wybrać z listy programów” system operacyjny przeszuka dyski twarde i wyświetli listę zainstalowanych programów. Kliknij wówczas żądany program w polu „Wybierz program”. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.
   • Po zaznaczeniu opcji „Chcę użyć programu na dysku CD-ROM” upewnij się, że do napędu włożony jest właściwy dysk CD-ROM lub DVD-ROM. System operacyjny automatycznie wybierze z dysku CD-ROM lub DVD-ROM odpowiednią konfigurację, instalację lub program wykonywalny.
   • Po zaznaczeniu opcji „Chcę zlokalizować program ręcznie” wpisz pełną ścieżkę i nazwę programu lub kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby odszukać program ręcznie. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.
  4. Kliknij przycisk Dalej.
  5. Jeżeli program jest przeznaczony do użytku w konkretnej, starszej wersji systemu operacyjnego Windows, kliknij odpowiedni tryb zgodności z systemem operacyjnym.

   UWAGA: Jeżeli nie jest wymagany tryb zgodności z określonym systemem operacyjnym, wybierz opcję Nie stosuj trybu zgodności.

  6. Kliknij przycisk Dalej.
  7. Jeżeli aplikacja wymaga wyboru określonych ustawień wyświetlacza, kliknij, aby je wybrać.

   UWAGI:

   • Po wybraniu ustawienia „256 kolorów” dokładność koloru zmieni się na 256 kolorów i będzie obowiązywać aż do zamknięcia aplikacji.
   • Po wybraniu ustawienia „rozdzielczość ekranu 640 x 480” rozdzielczość ekranu zmieni się na 640 x 480 i będzie obowiązywać aż do zamknięcia aplikacji.
   • Ustawienie „Wyłącz kompozycje wizualne” zapobiega wykorzystywaniu w programie różnych kompozycji wizualnych: animowanych menu, cieni i innych funkcji systemu operacyjnego. To ustawienie może rozwiązać problemy z nieprawidłowym wyświetlaniem menu aplikacji w systemie operacyjnym Windows XP.
  8. Kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Wyświetlone zostanie zestawienie wybranych ustawień trybu zgodności.

  9. Kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Kreator zgodności rozpocznie konfigurowanie aplikacji. Sprawdź, czy aplikacja uruchamia się i działa normalnie, po czym ją zamknij.

  10. Jeśli aplikacja działa prawidłowo, kliknij opcję Tak, ustaw, aby ten program zawsze używał tych ustawień zgodności.
  11. Kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Jeśli aplikacja nie działa prawidłowo, kliknij opcję Nie, wypróbuj inne ustawienia zgodności, po czym wybierz inne ustawienia zgodności z systemem operacyjnym i wyświetlaczem.

  12. Kliknij przycisk Dalej.
  13. Kreator zgodności umożliwi użytkownikowi przesłanie ustawień zgodności konkretnej aplikacji do firmy Microsoft. Kliknij żądane działanie.
  14. Kliknij przycisk Dalej.
  15. Kliknij przycisk Zakończ.