Identyfikator artykułu : 00163960 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak użyć Menedżera urządzeń do usunięcia i ponownej instalacji urządzenia

  Aby usunąć urządzenie przy użyciu Menedżera urządzeń i ponownie je zainstalować, wykonaj poniższe czynności.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sprzęt i dźwięk.
  3. W oknie Sprzęt i dźwięk, w sekcji Urządzenia i drukarki, kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  4. W oknie Menedżer urządzeń dwukrotnie kliknij ikonę kategorii urządzenia, które chcesz usunąć.
  5. W wyświetlonej kategorii urządzeń kliknij urządzenie, które chcesz usunąć.
  6. Kliknij opcję Akcja na pasku menu.
  7. W menu Akcja kliknij opcję Odinstaluj.
  8. W oknie Potwierdzenie dezinstalacji urządzenia kliknij przycisk OK.
  9. Kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okna Menedżer urządzeń, aby zamknąć okno.

   UWAGI:

   • Kiedy komputer uruchomi się ponownie, system operacyjny rozpozna urządzenie i zainstaluje odpowiedni sterownik.
   • Jeśli system operacyjny nie odszuka automatycznie sterownika, należy pobrać i ręcznie zainstalować odpowiedni sterownik.