Identyfikator artykułu : 00079931 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Rozwiązywanie problemów związanych z akumulatorem

  Akumulatory są materiałami eksploatacyjnymi, co oznacza, że wymagają one cyklicznej wymiany. Informacje o warunkach gwarancji na akumulator można znaleźć w broszurze Zasady, gwarancja, licencja EULA i usługi serwisowe.

  Jeśli akumulator komputera VAIO uległ zużyciu, nowy akumulator można kupić w sklepie internetowym firmy Sony lub od lokalnego sprzedawcy.
  Jeśli akumulatory do posiadanego modelu komputera VAIO nie są już dostępne w sprzedaży, akumulator można kupić jako część serwisową. Aby uzyskać informacje na temat cen i dostępności, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

   


  Możliwe problemy związane z akumulatorem:

  • akumulator się rozładowuje, kiedy komputer VAIO jest wyłączony,
  • akumulator nie zasila komputera VAIO / akumulator się nie ładuje,
  • komputer VAIO wyświetla komunikat o błędzie, informujący, że akumulator nie jest oryginalnym produktem firmy Sony.

  Akumulator się rozładowuje, kiedy komputer VAIO jest wyłączony


  Notebooki VAIO mogą zużywać niewielką ilość energii, nawet kiedy są wyłączone. Jest to normalne i niemożliwe do uniknięcia.
  Jeśli zachodzi potrzeba przechowywania notebooka z zachowaniem ładunku akumulatora, należy wyjąć akumulator.

  Uwaga: proces uruchamiania notebooka wymaga dużych ilości energii i może zużyć znaczną część ładunku akumulatora.


  Akumulator nie zasila komputera VAIO lub akumulator się nie ładuje


  1. Wyjąć akumulator z komputera VAIO, a następnie sprawdzić, czy styki akumulatora i komputera nie są uszkodzone, zabrudzone lub zardzewiałe.

   styk akumulatora
   Rysunek 1: czyste styki akumulatora.
  2. Ponownie włożyć akumulator, upewniając się, że jest poprawnie włożony i zablokowany.


   Rysunek 2: blokada akumulatora.
  3. Jeśli to możliwe, należy przetestować komputer z innym akumulatorem tego samego typu, żeby ustalić przyczynę problemu. Jeśli źródłem problemu jest niewłaściwa praca akumulatora, należy rozważyć jego wymianę.
  4. Jeśli nie można ustalić przyczyny problemu lub jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, należy skontaktować się z pomocą techniczną VAIO Support.

  Komputer VAIO wyświetla komunikat o błędzie, informujący, że akumulator nie jest oryginalnym produktem firmy Sony


  OSTRZEŻENIE: Akumulatory innych firm nie zawsze projektowane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dlatego mogą być podatne na przegrzewanie.

  Jeśli ten komunikat został wyświetlony przy próbie użycia nowego akumulatora do komputera VAIO, zaleca się zwrócenie akumulatora sprzedawcy.

  W rzadkich przypadkach komunikat ten może zostać wyświetlony, kiedy używany jest oryginalny akumulator firmy Sony.
  Może to nastąpić w następujących przypadkach:

  • akumulator nie został prawidłowo włożony i zablokowany,
  • wystąpił problem związany ze stykami akumulatora,
  • wystąpił problem z pamięcią wewnętrzną akumulatora.
  W tych sytuacjach należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z pomocą techniczną VAIO Support.