Identyfikator artykułu : 00168345 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak skonfigurować system operacyjny, aby wyświetlane były wszystkie pliki i foldery.

  Wykonaj poniższą procedurę, aby wyświetlić ukryte pliki i foldery.

  UWAGA: Poniżej zamieszczono szczegółowy opis czynności. Dostępny jest także samouczek wideo ilustrujący wykonywanie tych czynności.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Komputer.
  2. W oknie Komputer kliknij przycisk Organizuj.
  3. W menu Organizuj kliknij opcję Opcje folderów i wyszukiwania.
  4. W oknie Opcje folderów kliknij zakładkę Widok.
  5. Na karcie Widok, w grupie Ustawienia zaawansowane, pod opcją Ukryte pliki i foldery, kliknij opcję Pokaż ukryte pliki, folder i dyski.
  6. Kliknij opcję Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, aby usunąć jej zaznaczenie.
  7. Kliknij opcję Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, aby usunąć jej zaznaczenie.
  8. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Ostrzeżenie.
  9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opcje folderów.
  10. Zamknij okno Komputer.