Identyfikator artykułu : 00164115 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak użyć narzędzia do diagnostyki i naprawiania, aby rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową lub Internetem

  Narzędzie do diagnostyki i naprawiania może posłużyć do diagnozowania problemów z połączeniem WLAN lub Wi-Fi.
  1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + X i kliknij opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  3. Na ekranie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
  4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w grupie Zmień ustawienia sieci, kliknij opcję Rozwiąż problemy. Obraz
  5. W oknie Rozwiązywanie problemów — Sieć i Internet, w grupie Sieć, kliknij opcję Karta sieciowa.             Obraz
  6. W oknie Karta sieciowa kliknij przycisk Dalej.
  7. W oknie Wybierz kartę sieciową do diagnozowania kliknij Wszystkie karty sieciowe, a następnie przycisk Dalej.
  8. Jeśli narzędzie diagnostyczne wykryje jakiś problem, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby go rozwiązać.