Identyfikator artykułu : S700024539 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Co to jest filtr SmartScreen

  Co to jest filtr SmartScreen


  Filtr SmartScreen służy do ostrzegania przed witrynami sieci Web, które podszywają się pod inne lub stanowią zagrożenie dla komputera.

  Włączanie filtru SmartScreen

  1)    Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer w trybie pulpitu.
  2)    Nacisnąć klawisz ALT.
  3)    Kliknąć pozycję Tools [Narzędzia].
  4)    Wybrać opcję SmartScreen Filter [Filtr SmartScreen].
  5)    Wybrać opcję Turn on SmartScreen Filter [Włącz filtr SmartScreen].
  6)    Wybrać opcję Turn on SmartScreen Filter [Włącz filtr SmartScreen].

  Sprawdzanie wybranej witryny sieci Web

  1)    Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer w trybie pulpitu.
  2)    Nacisnąć klawisz ALT.
  3)    Kliknąć pozycję Tools [Narzędzia].
  4)    Wybrać opcję SmartScreen Filter [Filtr SmartScreen].
  5)    Wybrać pozycję Check this website [Sprawdź tę witrynę sieci Web].
  6)    Kliknąć przycisk OK.
  7)    Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający brak zagrożeń lub niebezpieczeństwo.

  Ręczne raportowanie niebezpiecznych witryn sieci Web

  1)    Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer w trybie pulpitu.
  2)    Nacisnąć klawisz ALT.
  3)    Kliknąć pozycję Tools [Narzędzia].
  4)    Wybrać opcję SmartScreen Filter [Filtr SmartScreen].
  5)    Wybrać pozycję Report unsafe website [Zaraportuj niebezpieczną witrynę sieci Web].
  6)    Wprowadzić wymagane informacje i kliknąć przycisk Submit [Prześlij].