Identyfikator artykułu : 00069817 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Gdzie znajduje się klucz produktu dla pakietu Office 2010 / 2013?

  W przypadku, gdy komputer VAIO zakupiono z opcjonalnym pakietem Microsoft Office 2010 lub Office 2013, przy pierwszym uruchomieniu pakietu Microsoft Office należy wprowadzić unikalny klucz produktu.

  Klucz produktu dołączony jest z tyłu ulotki identyfikatora produktu Microsoft, razem z zestawem innych dokumentów do komputera VAIO (Krótki przewodnik uruchamiania, Przepisy bezpieczeństwa i wsparcia).

  Obraz

   

  WAŻNE

  • W przypadku, gdy nie można zlokalizować klucza produktu, należy sprawdzić, czy nie przełożono go razem z innymi dokumentami lub elementami dołączonymi do komputera. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z firmą Microsoft.

   Uwaga: W związku z umową licencyjną firma Sony nie może zapewnić lub wymienić certyfikatu autentyczności oprogramowania Microsoft, klucza produktu ani licencji produktu do oprogramowania firmy Microsoft dostarczonego razem z komputerem VAIO i odebranego przez klienta. Certyfikat autentyczności i klucz produktu stanowią dokumenty licencyjne, których nie można wymienić, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymienia je firma wydająca te dokumenty, w tym przypadku Microsoft. Aby otrzymać zapasowy certyfikat autentyczności lub klucz produktu do oprogramowania już zainstalowanego na komputerze, należy skontaktować się z firmą Microsoft.

  • W przypadku, gdy oprogramowanie Office zostało kupione i dołączone do komputera VAIO, a nie znaleziono go po odebraniu komputera, należy skontaktować się z obsługą klienta Sony w celu sprawdzenia, czy poprawnie zamówiono produkt i zweryfikowania wersji brakującego oprogramowania. Być może oprogramowanie nie zostało zamówione.