Identyfikator artykułu : 00164240 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

  Aby wejść do trybu awaryjnego z poziomu systemu operacyjnego, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE: You will need to perform additional steps if you need to wejść do trybu awaryjnego, ale nie możesz uzyskać dostępu do systemu operacyjnego, .

  1. Przemieść (bez klikania) kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego roku ekranu. Kiedy pojawi się pasek boczny, kliknij ikonę Ustawienia. Obraz

   UWAGA: W celu wyświetlenia ekranu Ustawienia można także nacisnąć kombinację klawiszy Logo Windows + I.

  2. W prawym dolnym rogu ekranu Ustawienia kliknij opcję Zmień ustawienia tego komputera. Obraz
  3. Na ekranie Ustawienia komputera kliknij opcję Ogólne, a następnie przycisk Uruchom ponownie. Obraz
  4. Kliknij opcję Rozwiązywanie problemów, a następnie Opcje zaawansowane.
  5. Na ekranie Opcje zaawansowane kliknij opcję Ustawienia uruchamiania, a następnie przycisk Uruchom ponownie.
  6. Po wyświetleniu ekranu Ustawienia uruchamiania naciśnij klawisz 4, aby uruchomić tryb awaryjny.

   UWAGA: Naciśnij klawisz 5, aby uruchomić tryb awaryjny z obsługą sieci, lub klawisz 6, aby uruchomić tryb awaryjny z wierszem polecenia.

  7. Komputer uruchomi się teraz w trybie awaryjnym.