Identyfikator artykułu : 00163853 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu

  Aby połączyć się z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE:

  • Przed rozpoczęciem tej procedury należy się upewnić, czy zewnętrzny przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa) znajduje się w położeniu On (Wł.).
  • Nie wszystkie komputery są wyposażone w przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa). Informacji, czy komputer jest wyposażony w zewnętrzny przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa), należy szukać w jego danych technicznych.
  • Przed próbą łączenia się z siecią zabezpieczoną hasłem należy uzyskać od administratora sieci odpowiednie hasło.
  1. Przemieść (bez klikania) kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego roku ekranu. Kiedy pojawi się pasek boczny, kliknij ikonę Ustawienia. Obraz

   UWAGA: W celu wyświetlenia ekranu Ustawienia można także nacisnąć kombinację klawiszy Logo Windows + I.

  2. Na ekranie Ustawienia kliknij ikonę Sieci.                                                           Obraz
  3. Na ekranie Sieć kliknij przełącznik Wi-Fi, aby przestawić go w położenie Włączone, i upewnij się, że przełącznik Tryb samolotowy znajduje się w położeniu Wyłączone. Obraz
  4. W grupie Wi-Fi kliknij nazwę żądanej sieci bezprzewodowej, zaznacz pole Połącz automatycznie (jeśli chcesz), po czym kliknij przycisk Połącz.Obraz 

   WAŻNE: Jeśli pojawi się monit, wprowadź odpowiednie hasło do sieci. Jeśli nie znasz odpowiedniego hasła, połączenie z siecią będzie niemożliwe.