Identyfikator artykułu : 00164084 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Jak skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu

    Procedura konfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu połączenia z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu, kliknij poniżej odpowiednie hiperłącze.