Identyfikator artykułu : 00164000 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu

  Aby skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu, wykonaj poniższe czynności.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  3. W oknie Sieć i Internet, w grupie Centrum sieci i udostępniania, kliknij opcję Połącz z siecią.
  4. W oknie Połącz z siecią, w polu Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, kliknij żądaną sieć. Następnie kliknij przycisk Połącz.
   1. W przypadku łączenia się z siecią z zabezpieczeniami wprowadź w oknie Połącz z siecią odpowiednie hasło (klucz zabezpieczeń), po czym kliknij przycisk Połącz.
   2. W przypadku łączenia się z siecią bez zabezpieczeń kliknij w oknie Połącz z siecią przycisk Kontynuuj mimo wszystko.