Identyfikator artykułu : 00168414 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak ponownie zainstalować sterowniki USB.

  Aby ponownie zainstalować sterowniki USB, wykonaj poniższe czynności.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sprzęt i dźwięk.
  3. W oknie Sprzęt i dźwięk, w sekcji Urządzenia i drukarki, kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  4. Dwukrotnie kliknij opcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby rozwinąć wybór.
  5. Wskaż na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej odpowiednie urządzenie USB.
  6. Kliknij opcję Akcja na pasku menu.
  7. W menu Akcja kliknij opcję Odinstaluj.
  8. W oknie Potwierdzenie dezinstalacji urządzenia kliknij przycisk OK.
  9. Uruchom ponownie komputer.

  UWAGI: