Identyfikator artykułu : 00163988 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

  Aby uruchomić komputer z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7 w trybie awaryjnym, należy wykonać poniższe czynności.

  1. Włącz komputer.
  2. Kiedy pojawi się ekran SONY, naciśnij klawisz F8 i trzymaj go przez 7–10 sekund.

   UWAGI:

   • W pewnych modelach komputerów możliwe jest także użycie klawisza F5.
   • Jeśli pojawi się okno Please Select Boot Device (Wybierz urządzenie rozruchowe), naciśnij klawisz Esc, a następnie klawisz F8.

   WAŻNE: Jeśli tryb awaryjny ma być wykorzystany do rozwiązywania problemów z połączeniem z Internetem lub siecią, w następnej czynności należy wybrać opcję Tryb awaryjny z obsługą sieci.

  3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu wskaż klawiszami ze strzałkami opcję Tryb awaryjny.
  4. Naciśnij klawisz ENTER.

   UWAGA: Jeśli w polu Hasło pojawi się monit o podanie hasła, wprowadź hasło i naciśnij klawisz ENTER.