Identyfikator artykułu : 00164032 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę sieci 802.11n (Wireless-N)

  Obsługa sieci 802.11n (Wireless-N) jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć lub włączyć obsługę sieci 802.11n, należy wykonać poniższą procedurę.

  UWAGA: W procedurze przyjęto założenie, że w komputerze jest zainstalowana karta sieciowa 802.11n (Wireless-N).

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję System i konserwacja.
  3. W oknie System i konserwacja kliknij opcję Menedżer urządzeń.

   UWAGA: Jeżeli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika lub prośba o podanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło i kliknij Kontynuuj.

  4. W oknie Menedżer urządzeń dwukrotnie kliknij listę Karty sieciowe, aby rozwinąć wybór.
  5. Kliknij żądaną kartę sieci bezprzewodowej, po czym kliknij opcję Akcja na pasku menu.
  6. W menu Akcja kliknij opcję Właściwości.
  7. W oknie Właściwości kliknij zakładkę Zaawansowane.
  8. Na karcie Zaawansowane, w sekcji Właściwość, kliknij opcję 802.11n Mode (Tryb 802.11n), po czym w sekcji Wartość kliknij strzałkę w dół i wybierz ustawienie Disabled (Wyłączony) lub Enabled (Włączony). Obraz

   UWAGA: Zamieszczony obraz ma charakter poglądowy. Rzeczywista nazwa urządzenia bezprzewodowego podana na pasku tytułu oraz opcje w sekcji Właściwość zależą od urządzenia bezprzewodowego zainstalowanego w komputerze.

  9. Kliknij przycisk OK.
  10. Zamknij okno Menedżer urządzeń, a następnie okno System i konserwacja.