Identyfikator artykułu : 00163943 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak włączyć kartę sieci bezprzewodowej za pomocą narzędzia SmartWi Connection Utility

  Aby włączyć kartę sieci WLAN lub Wi-Fi za pomocą narzędzia SmartWi Connection Utility, wykonaj poniższą procedurę. Po nawiązaniu połączenia przez sieć bezprzewodową zapali się fizyczny wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN.

  UWAGA: Na pasku zadań znajduje się ikona, której można użyć do otwarcia narzędzia SmartWi Connection Utility. Jeśli to możliwe, należy kliknąć tę ikonę i przejść do czynności 3.Obraz

  UWAGA: W przypadku braku narzędzia SmartWi Connection Utility należy użyć narzędzia Windows Mobility Center i włączyć kartę sieci bezprzewodowej .

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Wszystkie programy.
  2. W menu Wszystkie programy kliknij folder SmartWi Connection Utility, a następnie opcję SmartWi Connection Utility, aby otworzyć narzędzie.
  3. W oknie SmartWi Connection Utility, w sekcji Sprint, kliknij opcję ON (Włącz). Obraz

   UWAGA: Po włączeniu przełącznik przesuwa się w położenie ON (Wł.), jak pokazano poniżej:Obraz