Identyfikator artykułu : 00161952 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017Drukowanie

Jak włączyć lub wyłączyć kartę sieciową

  Poniższa procedura umożliwia włączenie lub wyłączenie karty sieci przewodowej lub bezprzewodowej:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Control Panel (Panel sterowania).
  2. W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij opcję Network and Internet Connections (Połączenia sieciowe i internetowe) znajdującą się w polu Pick a category (Wybierz kategorię).
  3. W oknie Network and Internet Connections (Połączenia sieciowe i internetowe), w polu or pick a Control Panel icon (lub wybierz ikonę Panelu sterowania), kliknij opcję Network Connections (Połączenia sieciowe).
  4. W oknie Network Connections (Połączenia sieciowe) kliknij na żądanej karcie sieciowej, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Jeżeli chcesz włączyć kartę sieciową, kliknij opcję Włącz to urządzenie sieciowe znajdującą się w polu Network tasks (Zadania sieciowe) po lewej stronie.
   • Jeżeli chcesz wyłączyć kartę sieciową, kliknij opcję Wyłącz to urządzenie sieciowe znajdującą się w polu Network tasks (Zadania sieciowe) po lewej stronie.