Identyfikator artykułu : 00164423 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak zainstalować program lub aplikację

  Aby zainstalować program, wykonaj czynności opisane poniżej.

  WAŻNE: Tę procedurę należy wykonywać po zalogowaniu się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

  UWAGI:

  • Procedura ta jest preferowaną metodą dodawania wszystkich aplikacji. Kiedy aplikacje są dodawane w ten sposób, system operacyjny odpowiednio konfiguruje ich ustawienia, zapewniając poprawne działanie aplikacji.
  • Na przyciskach Kreator zgodności programów  rozwiązujący możliwe problemy ze zgodnością starszych programów.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania, w sekcji Wybierz kategorię, dwukrotnie kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
  3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów kliknij przycisk Dodaj nowe programy.
  4. Kliknij przycisk Dysk CD lub dyskietka w grupie Dodaj program z dysku CD-ROM lub z dyskietki.
  5. Włóż dysk instalacyjny programu do odpowiedniego napędu.
  6. W oknie Instalowanie programu z dyskietki lub dysku CD-ROM kliknij przycisk Dalej.

   UWAGI:

   • Jeżeli kreator instalacji nie znajdzie pliku wykonywalnego, kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać i wybrać odpowiedni plik wykonywalny.
   • Informacji dotyczących pliku wykonywalnego potrzebnego do instalacji programu należy szukać w instrukcji dostarczonej przez producenta.
  7. W oknie Uruchamianie programu instalacyjnego kliknij przycisk Zakończ.
  8. Dokończ instalację, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.