Identyfikator artykułu : S700024538 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Funkcja szybkiego uruchamiania i jej konfiguracja

  Funkcja szybkiego uruchamiania i jej konfiguracja  Szybkie uruchamianie to ustawienie umożliwiające szybsze włączenie komputera po jego wyłączeniu.  Funkcja ta jest dostępna, gdy system Windows zapisuje informacje o systemie w pliku w momencie wyłączenia komputera.  Plik ten jest używany przez system podczas uruchamiania komputera w celu wznowienia pracy komputera, a nie jego ponownego uruchomienia.

  1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górny lub lewym dolnym rogu pulpitu.
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].
  4. Wybrać pozycję System and Security [System i zabezpieczenia].
  5. Wybrać pozycję Power Options [Opcje zasilania].
  6. Wybrać opcję Choose what the power buttons do [Wybierz działanie przycisków zasilania].
  7. Sprawdzić, czy obok pozycji Turn on fast startup (recommended) [Włącz szybkie uruchamianie (zalecane)] znajduje się znacznik wyboru.
   Umieścić znacznik wyboru w polu, jeśli go tam nie ma i wybrać opcję Save changes [Zapisz zmiany].