Identyfikator artykułu : S700024529 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Konfiguracja sygnałów z klawiatury

  Konfiguracja sygnałów z klawiatury

  1. Uruchomić funkcję Search [Wyszukaj] z paska Charms, naciskając klawisz Windows + C.
  2. Wybrać opcję Search [Wyszukaj].
  3. Wybrać pozycję Control Panel [Panel sterowania].
  4. Wybrać opcję Change input methods [Zmień metody wprowadzania] w kategorii Clock, Language, and Region [Zegar, język i region].
  5. Wybrać pozycję Options [Opcje].
  6. Wybrać opcję Add an input method [Dodaj metodę wprowadzania].
  7. Wybrać odpowiednią metodę wprowadzania, a następnie pozycję Add [Dodaj].
  8. Kliknąć przycisk Save [Zapisz].