Identyfikator artykułu : 00164405 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak odinstalować program, który nie zawiera narzędzia do odinstalowywania

    Programy przeznaczone do pracy w systemach operacyjnych MS-DOS i Windows 3.x oraz 32-bitowe aplikacje bez narzędzia odinstalowującego trzeba odinstalowywać ręcznie.

    Aby zapewnić dokładne i bezpieczne ręczne usunięcie programu, należy skontaktować się z jego producentem lub skorzystać z instrukcji do programu.

    OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo uszkodzenia oprogramowania. Instalowane programy mogą modyfikować zawartość rejestru, plików systemowych oraz różnych plików .INI. Ręczna edycja takich plików w celu odinstalowania programu może negatywnie wpłynąć na inne programy lub na system operacyjny, a nawet uniemożliwić ich użycie.

    Dodatkowo istnieje ryzyko utraty danych. W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej edycji plików systemowych system operacyjny może przestać działać. W konsekwencji może być wymagane formatowanie i odzyskiwanie dysku twardego. Formatowanie i odzyskiwanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na dysku twardym.

    UWAGA: Zainstalowane programy często zapisują pliki w różnych lokalizacjach na dysku twardym. Należą do nich katalog utworzony przez program, katalog Windows i inne.