Identyfikator artykułu : S700024523 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Odinstalowywanie aplikacji pobranej ze sklepu

  Odinstalowywanie aplikacji pobranej ze sklepu

  1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górny lub dolny róg.
  2. Kliknąć opcję Search [Wyszukaj].
   Zostanie wyświetlone menu aplikacji.
  3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy aplikację, która została zainstalowana ze Sklepu Windows.
  4. Wybrać opcję Uninstall [Odinstaluj].
  5. Ponownie wybrać opcję Uninstall [Odinstaluj].
  6. Aplikacje zostaje odinstalowana z komputera.