Identyfikator artykułu : 00096822 / Ostatnia modyfikacja : 08.10.2014Drukowanie

Jak zainstalować najnowszą aktualizację systemu Windows 8.1?

  Przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji systemu Windows 8.1 należy spełnić dwa warunki:

  1. Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows 8.1.

   UWAGA: jeśli nie korzystasz z systemu Windows 8.1, zainstaluj go.

  2. Aktualizacja stosu obsługi systemu Windows 8.1 musi być zainstalowana. Ten składnik obsługuje instalowanie i usuwanie aktualizacji oprogramowania. Jeśli podczas instalacji aktualizacji systemu Windows 8.1 wystąpią nieoczekiwane wyłączenia lub awarie, składnik aktualizacji stosu obsługi rozwiąże te problemy.  

   UWAGI:

   • Jeśli narzędzie Windows Update jest ustawione na automatyczne pobieranie aktualizacji, aktualizacja stosu obsługi systemu Windows 8.1 zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.
   • Jeśli narzędzie Windows Update nie jest ustawione na automatyczne pobieranie aktualizacji, aktualizację stosu obsługi systemu Windows 8.1 można zainstalować po ręcznym jej wyszukaniu lub pobraniu z witryny pomocy technicznej Microsoft.

  Gdy oba warunki zostaną spełnione, a aktualizacja udostępniona przez Microsoft, aktualizacja systemu Windows 8.1 zostanie zainstalowana automatycznie za pomocą narzędzia Windows Update.

  UWAGA: Jeśli narzędzie Windows Update nie jest ustawione na automatyczne pobieranie aktualizacji, aktualizację można zainstalować po ręcznym jej wyszukaniu lub pobraniu z witryny pomocy technicznej Microsoft.

  Więcej informacji o udoskonaleniach i poprawkach zawartych w tej aktualizacji znajduje się w tym artykule: http://support.microsoft.com/kb/2975719.