Identyfikator artykułu : 00164300 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak wyłączyć lub włączyć protokół IPv6 (Windows 10)

  Aby wyłączyć lub włączyć protokół IPv6, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Panel sterowania.                                                          Obraz

   UWAGI: Panel sterowania jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Jeśli pulpit nie był dotychczas używany, interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Panel sterowania.

  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  3. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
  4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, po lewej stronie kliknij opcję Zmień ustawienia karty sieciowej. Obraz
  5. W oknie Połączenia sieciowe kliknij połączenie z siecią bezprzewodową, po czym na pasku menu kliknij opcję Zmień ustawienia tego połączenia.

   UWAGA:  Jeśli opcja „Zmień ustawienia tego połączenia” nie jest widoczna, kliknij strzałkę w dół, aby ją wyświetlić, jak na ilustracji poniżej:

   Obraz
  6. Aby wyłączyć protokół IPv6, w oknie Właściwości połączenia sieciowego, w grupie To połączenie wykorzystuje następujące składniki: usuń zaznaczenie z pola Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), po czym kliknij przycisk OK.

   UWAGA:  Aby włączyć protokół IPv6, zaznacz pole Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), po czym kliknij przycisk OK.

   Obraz
  7. Zamknij okno Połączenia sieciowe.