Identyfikator artykułu : 00131513 / Ostatnia modyfikacja : 28.10.2015Drukowanie

Informacje dotyczące zgodności oprogramowania (urządzenia samochodowe do rozrywki) z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodność
  - : Brak zgodności
  ? : W fazie testowania

  Oprogramowanie Wersja Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  MediaGo 2.9