Identyfikator artykułu : 00131432 / Ostatnia modyfikacja : 20.10.2015Drukowanie

Informacje dot. zgodności dyktafonów i nagrywarek Linear PCM z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodność
  - : Brak zgodności
  ? : W fazie testowania

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  ICD-AX412
  ICD-AX412F
  ICD-FX8
  ICD-FX88
  ICD-PX232
  ICD-PX240
  ICD-PX312
  ICD-PX312D
  ICD-PX312F
  ICD-PX312M
  ICD-PX333
  ICD-PX333D
  ICD-PX333F
  ICD-PX333M
  ICD-PX440
  ICD-SX712
  ICD-SX712D
  ICD-SX713
  ICD-SX813
  ICD-SX733
  ICD-SX733D
  ICD-SX734
  ICD-SX1000
  ICD-TX50
  ICD-TX650
  ICD-UX512
  ICD-UX512F
  ICD-UX513F
  ICD-UX522
  ICD-UX522F
  ICD-UX523
  ICD-UX523F
  ICD-UX502
  ICD-UX532
  ICD-UX533
  ICD-UX533F
  ICD-UX534F
  ICD-UX543
  ICD-UX543F
  ICD-UX544F
  PCM-D1
  PCM-D50
  PCM-M10
  PCM-D100