Identyfikator artykułu : 00164198 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

  Aby wejść do trybu awaryjnego z poziomu systemu operacyjnego, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE: You will need to perform additional steps if you need to wejść do trybu awaryjnego, ale nie możesz uzyskać dostępu do systemu operacyjnego, .

  1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.

   UWAGA: W celu wyświetlenia ekranu Ustawienia można także nacisnąć kombinację klawiszy Logo Windows + I.

  2. Na ekranie Ustawienia kliknij opcję Aktualizacja i zabezpieczenia. Ikona „Aktualizacja i zabezpieczenia”
  3. Na ekranie AKTUALIZACJA I ZABEZPIECZENIA kliknij opcję Odzyskiwanie, po czym w grupie Uruchamianie zaawansowane kliknij przycisk Uruchom teraz. Uruchamianie zaawansowane
  4. Na ekranie Wybierz opcję kliknij opcję Rozwiąż problemy, a następnie Opcje zaawansowane
  5. Na ekranie Opcje zaawansowane kliknij opcję Ustawienia uruchamiania, a następnie przycisk Uruchom ponownie
  6. Po wyświetleniu ekranu Ustawienia uruchamiania naciśnij klawisz 4, aby uruchomić tryb awaryjny.

   UWAGA: Naciśnij klawisz 5, aby uruchomić tryb awaryjny z obsługą sieci, lub klawisz 6, aby uruchomić tryb awaryjny z wierszem polecenia.

  Komputer uruchomi się teraz w trybie awaryjnym.