Identyfikator artykułu : 00072618 / Ostatnia modyfikacja : 25.02.2014Drukowanie

Akumulator rozładowuje się, gdy komputer VAIO jest wyłączony.

  Komputer VAIO zużywa niewielką ilość energii, nawet gdy jest wyłączony. To normalne zjawisko, które nie oznacza awarii.

  Dwa główne powody rozładowywania akumulatora są podane poniżej.

  1. Niektóre podzespoły do funkcjonowania wymagają stałego zasilania, na przykład:

  • zegar RTC (zegar czasu rzeczywistego), czyli zegar znajdujący się na płycie głównej, w którym przechowywane są ustawienia daty i godziny;
  • moduł EC (wbudowany kontroler), czyli obwód sterowania zasilaniem płyty głównej, który steruje funkcją włączania/wyłączania oraz funkcjami oszczędzania energii;
  • moduł BC (kontroler akumulatora), czyli mikroprocesor akumulatora, który monitoruje jego stan (poziom naładowania, temperaturę...) i zapewniania jego komunikację z  komputerem VAIO.

  2. Akumulatory litowo-jonowe w sposób ciągły ulegają rozładowaniu, nawet jeśli akumulator nie jest fizycznie podłączony do komputera VAIO.

  Szybkość samoczynnego rozładowywania akumulatora zależy od jego stanu i okresu eksploatacji. Starsze akumulatory będą szybciej ulegać rozładowaniu niż nowsze.