Identyfikator artykułu : S700024536 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Ustawianie wielu monitorów w systemie Windows 8

  Ustawianie wielu monitorów w systemie Windows 8

  Opcja 1
  1. Podłączyć zewnętrzny monitor do komputera za pośrednictwem kabla VGA lub HDMI.
   Uwaga:  niektóre notebooki nie są wyposażone w port HDMI.  Informacje na ten temat znajdują się w podręczniku użytkownika.
  2. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
  3. Wybrać opcję Devices [Urządzenia].
  4. Wybrać pozycję Second screen [Drugi ekran].
  5. Wybrać jedną z następujących opcji:
  1. PC screen only [Tylko ekran komputera]: wyświetlanie tylko na głównym ekranie
  2. Duplicate [Duplikuj]: wyświetlanie na dwóch ekranach
  3. Extend [Rozszerz]: drugi monitor w funkcji rozszerzenia ekranu głównego
  4. Second screen only [Tylko drugi ekran]: wyświetlanie tylko na drugim ekranie

  Opcja 2
  1. Podłączyć zewnętrzny monitor do komputera za pośrednictwem kabla VGA lub HDMI.
   Uwaga: niektóre notebooki nie są wyposażone w port HDMI.  Informacje na ten temat znajdują się w podręczniku użytkownika.
  2. Kliknąć pulpit prawym przyciskiem myszy.
  3. Wybrać opcję Screen resolution [Rozdzielczość ekranu].
  4. Kliknąć menu rozwijane w pozycji Multiple displays [Wiele ekranów] i wybrać jedną z następujących opcji:
   1. Duplicate these displays [Duplikuj ekrany]: wyświetlanie na dwóch ekranach
   2. Extend these displays [Rozszerz ekrany]: drugi monitor w funkcji rozszerzenia ekranu głównego
   3. Show desktop only on 1 [Pokaż pulpit tylko na 1]: wyświetlanie tylko na 1. ekranie
   4. Show desktop only on 2 [Pokaż pulpit tylko na 2]: wyświetlanie tylko na 2. ekranie
  5. Rozdzielczość i orientację można dostosować w dowolnym momencie.
  6. Kliknąć kolejno przyciski Apply [Zastosuj] i OK.