Identyfikator artykułu : S700024532 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Tworzenie konta Microsoft w celu zakupu aplikacji

  Tworzenie konta Microsoft w celu zakupu aplikacji


  1. Wybrać opcję Store [Sklep] w nowoczesnym interfejsie użytkownika.
  2. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
  3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  4. Wybrać pozycję Your Account [Twoje konto].
  5. Wybrać opcję Sign in [Zaloguj się].
  6. Wybrać pozycję Sign up for a Microsoft account [Utwórz konto Microsoft].
  7. Wprowadzić wymagane informacje, aby utworzyć konto.
  8. Wybrać opcję Accept [Akceptuj].
  9. Przejść do skrzynki pocztowej, aby zweryfikować konto.
  10. Przejść z powrotem do trybu Metro / nowoczesnego interfejsu użytkownika, naciskając klawisz Windows.
  11. Wybrać opcję Store [Sklep].
  12. Wybrać opcję Sign in [Zaloguj się].
  13. Wprowadzić adres e-mail i hasło.
   Następuje logowanie na nowe konto Microsoft.
  14. Wybrać opcję Add payment method [Wybierz sposób płatności].
  15. Wprowadzić wymagane informacje dotyczące płatności, a następnie kliknąć przycisk Submit [Prześlij].
  16. Informacje dotyczące płatności i billingowe są teraz kompletne.  Można dokonać zakupu aplikacji w Sklepie Windows.