Identyfikator artykułu : 00163243 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Jak zainstalować program PlayMemories Home?

Skąd wziąć program PlayMemories Home?

  Aby pobrać i zainstalować program PlayMemories Home na komputerze, wykonaj następujące czynności:

  UWAGA: W komputerze musi być fabrycznie zainstalowany jeden z systemów operacyjnych wymienionych w artykule, który pojawia się po kliknięciu poniższego łącza. Firma Sony nie może zagwarantować prawidłowego działania na komputerach, na których jeden z powyższych systemów został zainstalowany w wyniku aktualizacji, ani na komputerach z wieloma systemami.

  Informacje o wymaganiach systemowych podano na poniższej stronie.

  WAŻNE: Komputer powinien być połączony z Internetem przez cały czas trwania instalacji, aż do jej zakończenia. If PlayMemories Home is already installed, when you exit the software you may see the message Ready to begin updating PlayMemories Home to a new version. Do you want to update? Po wybraniu opcji Update Now (Aktualizuj) program PlayMemories Home zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji. Nastąpi też przeskanowanie zawartości wykorzystywanych przez program folderów z obrazami. Ze względu na potencjalnie długi czas skanowania folderów z dużą ilością obrazów, zaleca się doraźne kliknięcie opcji No (Nie) i późniejszą aktualizację poprzez tymczasowe usunięcie folderów zarejestrowanych w programie PlayMemories Home. Jeśli instalujesz program PlayMemories Home po raz pierwszy, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Wejdź na stronę główną programu PlayMemories Home.

   • Pobieranie (Windows)

    1. Przewiń zawartość strony i kliknij przycisk Instalowanie aplikacji PlayMemories Home.
    2. Kliknij przycisk Zapisz, aby pobrać plik.
     Wybierz dogodne miejsce zapisu pliku, takie jak pulpit czy folder Pobrane.
   • Pobieranie (Mac)

    1. Przejdź na koniec strony i kliknij opcję Pobierz tutaj wersję Mac.
    2. Przewiń zawartość tej strony i kliknij przycisk Instalowanie aplikacji PlayMemories Home.
    3. Kliknij przycisk Zapisz, aby pobrać plik.
  2. Aby przeprowadzić instalację, kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj według instrukcji na ekranie.

  3. Pojawi się ekran „Instalator PlayMemories Home”. Wybierz opcję Dalej.

  4. Jeśli po przeczytaniu umowy licencyjnej i polityki prywatności zgadzasz się na ich postanowienia, zaznacz odpowiednie pole i wybierz opcję Dalej.

  5. Kiedy pojawi się ekran „Rodzaj instalacji”, wybierz opcję Dalej.

  6. Pojawia się ekran „Ustawienia instalacji”. Wybierz opcję Zainstaluj aby rozpocząć instalację.

  7. Pojawia się ekran „Postęp instalacji”. Zaczekaj, aż ekran zniknie. W tym czasie nie wyłączaj komputera, nie odłączaj go od Internetu ani nie przełączaj w tryb uśpienia.

  8. Jeśli program instalowany jest po raz pierwszy, pojawia się ekran PlayMemories Home Initial Settings. Wybierz opcję Use the standard settings (Użyj standardowych ustawień) lub Use custom settings (Użyj własnych ustawień), a następnie opcję Next (Dalej).

   • Use the standard settings: Images stored in the computer's "Pictures" folder will be displayed.
   • Use custom settings: Images stored outside the computer's "Pictures" folder can be displayed in PlayMemories Home. To ustawienie należy wybrać, aby nie wyświetlać obrazów z folderu „Pictures” (Obrazy) lub samodzielnie wskazać foldery z obrazami, na przykład na zewnętrznym dysku twardym.

   UWAGA: Po zakończeniu instalacji można zmienić foldery, których zawartość będzie wyświetlana w programie PlayMemories Home.

  9. Pojawi się komunikat „Next, configure PlayMemories Online settings” (Teraz skonfiguruj ustawienia serwisu PlayMemories Online). Wybierz opcję Skip PlayMemories Online set-up (Pomiń konfigurowanie serwisu PlayMemories Online). Ustawienia te można wybrać później. Wybierz opcję Next (Dalej).

  10. Po chwili uruchomi się program PlayMemories Home. Kiedy pojawi się informacja „Confirmation of such update” (Potwierdzenie takiej aktualizacji), wybierz opcję OK. Zakończy to instalację.

  UWAGA: Podczas instalacji program PlayMemories Home pobiera odpowiednie pliki. Z tego powodu nie należy rozłączać się z Internetem aż do zakończenia instalacji. Jeśli łączność z Internetem jest niestabilna lub przerywana, instalacja zostanie przerwana. Jeśli instalacja w czasie połączenia z Internetem nie jest możliwa lub jeśli połączenie jest niestabilne, należy skorzystać z poniższego łącza, aby pobrać pełny moduł instalatora, i przeprowadzić instalację w analogiczny sposób.

  UWAGA: W razie problemów z instalacją programu PlayMemories Home należy zapoznać się z następującymi artykułami: