Identyfikator artykułu : S700024535 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2013Drukowanie

Windows 8 - Przeprowadzanie operacji odzyskiwania systemu

  Przeprowadzanie operacji odzyskiwania systemu

  Uwaga:
  -    Po naciśnięciu klawisza F10 w trakcie uruchamiania systemu nie nastąpi przejście do trybu odzyskiwania VAIO Care.
  -    Po naciśnięciu klawisza F2 w trakcie uruchamiania systemu nie nastąpi przejście do menu ustawień systemu BIOS.

  Przeprowadzanie operacji odzyskiwania systemu poza systemem Windows (funkcja dostępna tylko w modelach z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 8)
  1. Upewnić się, że komputer jest wyłączony.
  2. Nacisnąć przycisk Assist [Pomoc].
   Informacje na temat lokalizacji przycisku Assist [Pomoc] na komputerze znajdują się w Podręczniku użytkownika.
  3. Zostanie włączony tryb odzyskiwania VAIO Care.
  4. Dostępnych jest 6 opcji:
   1. Recover or maintain your System [Odzyskaj lub zachowaj system] [F10].
    Ta opcja umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie operacji przywracania systemu do ustawień fabrycznych.
   2. Start from media (USB device/optical disc) [Uruchom z nośnika (nośnika pamięci USB / dysku optycznego)] [F11].
    Ta opcja pozwala uruchomić system z dysku CD/DVD lub nośnika pamięci USB.
   3. Start BIOS [Uruchom system BIOS] [F2].
    Ta opcje umożliwia wejście do systemu BIOS i wprowadzenie odpowiednich zmian.
   4. Shut down [Wyłącz] [F4].
    Ta opcją powoduje wyłączenie komputera.
   5. Start Windows [Uruchom system Windows] [Esc]
    Ta opcja pozwala uruchomić system Windows.
   6. Select language [Wybierz język] [F1].
    Ta opcja umożliwia wybór innego języka.
  5. Wybrać opcję Recover or maintain your System [Odzyskaj lub zachowaj system] [F10].
  6. Wybrać układ klawiatury z menu Choose your keyboard layout [Wybierz układ klawiatury].
  7. Wybrać pozycję Troubleshooter [Narzędzie do rozwiązywania problemów] z menu Choose an option [Wybierz opcję].
  8. Z menu Troubleshooter [Narzędzie do rozwiązywania problemów] wybrać pozycję Recovery and maintenance [Odzyskiwanie i zachowywanie].
  9. Wybrać opcję Windows 8 z menu Recovery Tool [Narzędzie do odzyskiwania].
  10. Zostanie wyświetlone menu trybu odzyskiwania VAIO Care.
  11. Wybierz opcję Start recovery wizard [Uruchom kreatora odzyskiwania].
  12. Wybierz opcję Skip rescue [Pomiń archiwizację].
  13. Wybierz opcję Yes, I'm sure [Tak, na pewno], a następnie komendę Start recovery [Rozpocznij odzyskiwanie].