Identyfikator artykułu : 00131366 / Ostatnia modyfikacja : 02.11.2020Drukowanie

Informacje dot. zgodności mikrosystemów z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodność
  - : Brak zgodności
  ? : W fazie testowania

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  UDA-1
  MAP-S1
  CMT-X7CD/X7CDB
  CMT-SX7/SX7B