Identyfikator artykułu : 00131132 / Ostatnia modyfikacja : 27.10.2015Drukowanie

Informacje dotyczące zgodności czytników książek elektronicznych z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodność
  - : Brak zgodności

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  PRS-T3
  PRS-T2
  PRS-T1
  PRS-950
  PRS-900
  PRS-700
  PRS-650
  PRS-600
  PRS-500
  PRS-350
  PRS-300