Identyfikator artykułu : 00127088 / Ostatnia modyfikacja : 24.08.2015Drukowanie

Informacje dotyczące zgodności drukarek fotograficznych z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodny
  - : Brak zgodności
  ? : W fazie testowania

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  DPP-FP75
  DPP-FP95
  DPP-FP97
  DPP-F700
  DPP-F800