Identyfikator artykułu : 00164125 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak użyć narzędzia do diagnostyki i naprawiania, aby rozwiązać problemy z połączeniami z siecią lub Internetem

  Aby uruchomić narzędzie Diagnostyka sieci systemu Windows i użyć go do rozwiązania problemów z połączeniami z siecią lub Internetem, wykonaj poniższe czynności.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  3. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
  4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w grupie Zadania , kliknij opcję Diagnozuj i napraw.
  5. Aby naprawić niedziałającą sieć lub połączenie z Internetem, postępuj zgodnie z propozycjami w oknie Diagnostyka sieci systemu Windows.