Identyfikator artykułu : 00164186 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak wejść do trybu awaryjnego, gdy system operacyjny jest niedostępny

  System operacyjny Windows 10 zaprojektowano tak, aby podstawowym sposobem dostępu do trybu awaryjnego było wejście z systemu operacyjnego. Jeśli system operacyjny nie uruchamia się, w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemów można uruchomić tryb awaryjny, wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk zasilania i trzymaj go aż do całkowitego wyłączenia się komputera.
  2. Kiedy komputer będzie całkowicie wyłączony, naciśnij przycisk ASSIST i trzymaj go aż do pojawienia się czarnego ekranu VAIO.

   UWAGA: Położenie przycisku ASSIST zależy od modelu komputera. Szczegółowych informacji o lokalizacji przycisku ASSIST w posiadanym modelu należy szukać w dostarczonej instrukcji obsługi.

  3. Na ekranie VAIO Care (Rescue Mode) kliknij opcję Start troubleshooting (Rozpocznij rozwiązywanie problemów).
  4. Na ekranie Choose the language (Wybierz język) kliknij żądany język.
  5. Kiedy pojawi się ekran Choose your keyboard layout (Wybierz układ klawiatury), kliknij, aby wybrać żądany układ klawiatury.
  6. Na ekranie Choose an option (Wybierz opcję) kliknij opcję Troubleshoot (Rozwiąż problemy).
  7. Na ekranie Troubleshoot (Rozwiąż problemy) kliknij opcję Advanced options (Opcje zaawansowane).
  8. Na ekranie Advanced options (Opcje zaawansowane) kliknij opcję Command Prompt (Wiersz polecenia).
  9. W oknie Command Prompt wpisz bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy i naciśnij klawisz Enter.
  10. Kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno Command Prompt.
  11. Na ekranie Choose an option (Wybierz opcję) kliknij opcję Turn off your PC (Wyłącz komputer).
  12. Włącz komputer przyciskiem zasilania i wielokrotnie naciskaj klawisz F8.
  13. W oknie Naprawa automatyczna kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
  14. Na ekranie Wybierz opcję kliknij opcję Rozwiąż problemy, a następnie Opcje zaawansowane.
  15. Na ekranie Opcje zaawansowane kliknij opcję Ustawienia uruchamiania, a następnie przycisk Uruchom ponownie.
  16. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu wskaż klawiszami ze strzałkami opcję Tryb awaryjny i naciśnij klawisz Enter.

  Komputer uruchomi się teraz w trybie awaryjnym.