Identyfikator artykułu : 00083276 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z komunikacją Wi-Fi (w systemie operacyjnym Windows 8 i Windows 8.1)

  W ostatnich latach liczba sieci domowych znacząco wzrosła, zwłaszcza w dużych miastach. W związku z tym mogą wystąpić problemy z połączeniem z siecią oraz Internetem.

  Poniżej przedstawiono kilka zaleceń umożliwiających szybkie rozwiązywanie problemów z siecią i Internetem.

  1. Uruchomić ponownie komputer wraz z routerem
  2. Ustawić adapter sieciowy tak, aby nie przechodził w tryb uśpienia i wyłączyć ustawienie wstrzymania selektywnego USB 
  3. Odinstalować oprogramowanie antywirusowe 
  4. Sprawdzić aktualizacje systemu BIOS i sterowników 
  5. Zainstalować ponownie sterownik sieciowy
  6. Przeprowadzić odzyskiwanie komputera

  Uruchomić ponownie komputer wraz z routerem

  Wyłączyć komputer oraz modem/router, a po kilku sekundach je włączyć i odczekać, aż zostanie przeprowadzona pełna procedura uruchamiania. Następnie ponownie podłączyć komputer do modemu/routera. Spowoduje to zresetowanie adaptera Wi-Fi i ustanowienie nowego połączenia.

  Ustawić adapter sieciowy tak, aby nie przechodził w tryb uśpienia i wyłączyć ustawienie wstrzymania selektywnego USB

  Jeśli problemy z połączeniem występują częściej po kilkuminutowym okresie nieużywania komputera, ustawić adapter sieciowy tak, aby nie przechodził w tryb uśpienia:
  Nacisnąć kombinację klawisza systemu Windows i litery W, aby otworzyć pole wyszukiwania ustawień. Wprowadzić Network and Sharing Center [Centrum sieci i udostępniania].

  ustawienia
  Sprawdzić nazwę sieci Wi-Fi i wybrać przycisk Properties [Właściwości].

  właściwości
  We właściwościach Wi-Fi kliknąć przycisk Configure [Konfiguruj].

  konfiguruj
  Następnie kliknąć kartę Power Management [Zarządzanie energią].

  zezwalaj
  Usunąć zaznaczenie opcji Allow [Zezwalaj], aby wyłączyć urządzenie w celu oszczędzania energii. Następnie kliknąć przycisk OK.
  Jeśli to nie rozwiąże problemu z połączeniem, należy wyłączyć opcję Selective Suspend [Wstrzymanie selektywne]. Wyłączenie tej opcji spowoduje dostarczanie pełnej mocy do urządzenia przez cały czas. Może to jednak mieć negatywny wpływ na żywotność akumulatora:
  Nacisnąć kombinację klawisza systemu Windows i litery L, aby otworzyć menu Settings [Ustawienia] i wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].

  panel sterowania
  Wybierz opcję Hardware and Sound [Sprzęt i dźwięk].

  sprzęt i dźwięk
  Następnie wybrać pozycję Power Options [Opcje zasilania].

  opcje zasilania
  Przejść do wybranego planu zasilania i wybrać opcję Change Plan Settings [Zmień ustawienia planu].

  zmień ustawienia planu
  Następnie wybrać opcję Advanced power settings [Zaawansowane ustawienia zasilania]. Przejść do ustawień USB i wyłączyć ustawienie wstrzymania selektywnego USB.

  wyłączanie

  Tymczasowo odinstalować oprogramowanie antywirusowe

  Nacisnąć kombinację klawisza systemu Windows i litery L, aby otworzyć menu Settings [Ustawienia] i wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].

  panel sterowania
  Przejść do kategorii Programs [Programy] i wybrać opcję Uninstall a Program [Odinstaluj program].
  Zostanie wyświetlone okno Uninstall or Change a Program [Odinstaluj lub zmień program] zawierające listę aktualnie zainstalowanych programów wraz z ich wydawcą, rozmiarem, datą instalacji i numerem wersji.
  Kliknąć program antywirusowy, a następnie przycisk Uninstall [Odinstaluj], aby całkowicie usunąć program z komputera w ramach działań tymczasowych.

  Jeśli problem z połączeniem internetowym był związany z programem antywirusowym, zaleca się zainstalowanie innego oprogramowania antywirusowego.

  odinstaluj

  Sprawdzić aktualizacje systemu BIOS i sterowników

  W przypadku niektórych modeli może być dostępna aktualizacja systemu BIOS, która pozwoli poprawić wydajność komputera.
  Jeśli aktualizacja systemu BIOS jest dostępna, należy sprawdzić sekcję pobrań.

  Ponowna instalacja sterownika sieciowego

  Zainstalować ponownie sterownik LAN: Nacisnąć przycisk ASSIST [Pomoc], aby uruchomić tryb VAIO Care i wybrać opcję Advanced Tools [Narzędzie zaawansowane]. Wybrać jedną z opcji Restore and Recovery/Restore/Reinstall applications and drivers [Odzyskaj i przywróć/Odzyskaj/Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki]. Z poziomu wyświetlanej listy aplikacji i sterowników zainstalować ponownie sterownik bezprzewodowej sieci LAN i uruchomić ponownie komputer.

  Sterownik LAN

  Odzyskiwanie komputera (z systemem Windows 8).

  Ta operacja powoduje  przywrócenie ustawień fabrycznych komputera w celu zapewnienia najwyższej wydajności.