Identyfikator artykułu : 00167856 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak wyświetlić okno „Menedżer urządzeń”

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
    2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję System i konserwacja.

      UWAGA: Jeżeli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika lub prośba o podanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło i kliknij Kontynuuj.

    3. W oknie System i konserwacja kliknij opcję Menedżer urządzeń.