Identyfikator artykułu : 00168372 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak przywrócić poprzednio zainstalowany sterownik urządzenia.

  Jeśli aktualizacja lub ponowna instalacja sterownika zakończy się niepowodzeniem, w celu przywrócenia poprzednio zainstalowanego sterownika można wykonać poniższą procedurę.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sprzęt i dźwięk.
  3. W oknie Sprzęt i dźwięk, w sekcji Urządzenia i drukarki, kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  4. W oknie Menedżer urządzeń kliknij odpowiedni sterownik.
  5. Na pasku menu kliknij opcję Akcja. Następnie kliknij opcję Właściwości.
  6. W menu Właściwości kliknij zakładkę Sterownik.
  7. Kliknij przycisk Przywróć sterownik.
  8. W oknie Przywracanie pakietu sterowników kliknij przycisk Tak.