Identyfikator artykułu : 00163834 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu (Windows 10)

  Aby połączyć się z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE:

  • Przed rozpoczęciem tej procedury należy się upewnić, czy zewnętrzny przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa) znajduje się w położeniu On (Wł.).
  • Nie wszystkie komputery są wyposażone w przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa). Informacji, czy komputer jest wyposażony w zewnętrzny przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa), należy szukać w jego danych technicznych.
  • Przed próbą łączenia się z siecią zabezpieczoną hasłem należy uzyskać od administratora sieci odpowiednie hasło.
  1. Kliknij przycisk Start, po czym w menu Start kliknij opcję Ustawienia.

   UWAGA: W celu wyświetlenia ekranu Ustawienia można także nacisnąć kombinację klawiszy Logo Windows + I.

  2. Na ekranie Ustawienia kliknij ikonę Sieć i Internet.

   Sieć i Internet

   UWAGA: Kolor tła ekranu Ustawienia zależy od ustawień komputera.

  3. Na ekranie Sieć i Internet kliknij suwak Wi-Fi, aby przestawić go w położenie Włączone.

   Suwak Wi-Fi

  4. W grupie Wi-Fi kliknij nazwę żądanej sieci bezprzewodowej, zaznacz pole Połącz automatycznie (jeśli chcesz), po czym kliknij przycisk Połącz.

   WAŻNE:

   • Jeśli pojawi się monit, wprowadź odpowiednie hasło do sieci. Jeśli nie znasz odpowiedniego hasła, połączenie z siecią będzie niemożliwe.
   • Kliknij opcję Opcje zaawansowane, aby wyświetlić informacje o producencie i sterowniku urządzenia bezprzewodowego.

   Możesz również kliknąć opcję Zarządzaj ustawieniami sieci Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do funkcjiCzujnik sieci Wi-Fi. Funkcja Czujnik sieci Wi-Fi pozwala łączyć się z sugerowanymi punktami dostępu Wi-Fi oraz sieciami udostępnianymi przez kontakty.

   Czujnik sieci Wi-Fi

  WAŻNE:

  • Użycie funkcji Czujnik sieci Wi-Fi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych o lokalizacji użytkownika.
  • Nie wszystkie punkty dostępu Wi-Fi i sieci są bezpieczne. Przed łączeniem się z dowolną siecią lub punktem dostępu należy podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności.