Identyfikator artykułu : 00164571 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z łącznością z siecią bezprzewodową

  Poniższa procedura służy do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową: zrywaniem połączeń, brakiem możliwości nawiązania połączeń i słabym sygnałem.

  WAŻNE:

  • Jeśli możliwe jest nawiązanie połączenia z Internetem, ale występuje problem zrywania połączeń lub słabego sygnału, należy pobrać i zainstalować narzędzie SmartWi Connection Utility lub VAIO Smart Network Utility oraz wszelkie dostępne aktualizacje sterownika karty sieci bezprzewodowej.
  • To rozwiązanie dotyczy wszystkich komputerów VAIO z systemem operacyjnym Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista. Z tego powodu pewne czynności nakreślone są tylko w ogólny sposób. Wynika to z faktu, że szczegółowy sposób wykonywania takich czynności zależy od modelu posiadanego komputera. Szczegółowych informacji o sposobie wykonania dowolnej z opisanych tu czynności w konkretnym modelu należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z komputerem.
  • Ponieważ każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, spróbuj połączyć się z siecią bezprzewodową  po wykonaniu każdej z nich i wyświetlać strony internetowe w przeglądarce Internet Explorer lub Google Chrome.
  1. Sprawdź, czy włączony jest fizyczny wyłącznik sieci bezprzewodowej.

   UWAGA: Fizyczny wyłącznik sieci bezprzewodowej nie występuje w modelach VAIO wprowadzonych na rynek latem 2012 r. Informacji, czy komputer jest wyposażony w fizyczny wyłącznik sieci bezprzewodowej, należy szukać w jego instrukcji obsługi.

  2. Włącz kartę sieci bezprzewodowej, używając narzędzia VAIO Smart Network Utility  lub SmartWi Connection Utility .

   WAŻNE:

   • Wszystkie komputery VAIO z systemem operacyjnym Windows 7 lub Windows Vista, jak również zaktualizowane do systemu operacyjnego Windows 8 z wersji Windows 7 lub Vista, zawierają albo narzędzie SmartWi Connection Utility, albo VAIO Smart Network Utility. Jeśli nie jest dostępne ani narzędzie SmartWi Connection Utility, ani VAIO Smart Network Utility, do włączenia karty sieci bezprzewodowej należy użyć funkcji Windows Mobility Centre.
   • Komputery VAIO z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8 nie zawierają narzędzi SmartWi Connection Utility i VAIO Smart Network Utility, ponieważ nie są one potrzebne. Rolę tych dwóch narzędzi pełni sam system operacyjny Windows 8.
  3. Używając narzędzia dostępnego w systemie operacyjnym, napraw łączność bezprzewodową .
  4. Skonfiguruj automatyczny rozruch usługi automatycznej konfiguracji sieci bezprzewodowej .
  5. Uruchom komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci  i przetestuj łączność bezprzewodową.

   UWAGA: Jeśli łączność działa w trybie awaryjnym, prawdopodobną przyczyną problemu jest oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie. Prawidłowo skonfiguruj wszelkie zainstalowane programy antywirusowe lub antyszpiegowskie, zgodnie z instrukcją ich producenta.

   OSTRZEŻENIE: Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie zostało usunięte lub wyłączone na potrzeby diagnozowania tego problemu, Sony zaleca jego ponowne włączenie lub zainstalowanie w celu uniknięcia narażenia się na działanie złośliwego oprogramowania. Po ponownym włączeniu lub zainstalowaniu oprogramowania należy je prawidłowo skonfigurować, zgodnie z instrukcją producenta, aby umożliwić poprawne działanie połączeń sieciowych i internetowych.

  6. W miarę możliwości przetestuj działanie w sieci bezprzewodowej innego komputera.

   UWAGA: Jeśli inny komputer łączy się prawidłowo, problem nie jest związany z dostawcą Internetu (ISP), modemem ani routerem.

  7. Odinstaluj  oprogramowanie SmartWi Connection Utility lub VAIO Smart Network Utility, po czym zainstaluj je na nowo, używając oprogramowania VAIO Recovery Centre lub VAIO Care.
  8. Wyłącz ustawienie zarządzania zużyciem energii  w karcie sieci bezprzewodowej.
  9. Postępując zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdź adres IP sieci WAN w routerze.

   UWAGA: Jeśli router nie uzyskuje adresu IP sieci WAN, prawdopodobną przyczyną problemu jest dostawca Internetu (ISP).

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Jeśli router został specjalnie skonfigurowany (PPPoe, DSL, filtracja adresów MAC, zabezpieczenia itd.), zresetowanie routera spowoduje usunięcie takich ustawień i konieczność ich ponownego skonfigurowania.

  10. Zresetuj router i/lub modem zgodnie z instrukcją producenta.
  11. Sprawdź, czy zakłócenia łączności bezprzewodowej  są przyczyną tego problemu.
  12. Wyłącz wersję 6 protokołu IP (TCP/IPv6).

   UWAGA: Procedura wyłączania wersji 6 protokołu IP zależy od systemu operacyjnego.

  13. Spróbuj zmienić ustawienia routera sieci bezprzewodowej, takie jak częstotliwość kanału bezprzewodowego lub klonowanie adresu MAC .

   UWAGA: Dobrym narzędziem do kontroli własnej sieci bezprzewodowej i sieci w sąsiedztwie jest inSSIDer.

   • Narzędzie inSSIDer można pobrać ze strony internetowej firmy Metageek.
   • Narzędzie inSSIDer pozwala przeskanować wszystkie sieci bezprzewodowe pracujące w sąsiedztwie i określić wykorzystywane przez nie kanały bezprzewodowe. Dzięki temu można zmienić częstotliwości kanału bezprzewodowego własnej sieci na obecnie nieużywaną.
  14. Zmiana protokołu szyfrowania łączności bezprzewodowej  również może rozwiązać pewne problemy.