Identyfikator artykułu : 00164065 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z łącznością z bezprzewodową siecią komputerową

  Poniższa procedura służy do rozwiązywania takich problemów, jak zrywanie połączeń, brak możliwości nawiązania połączeń i słaby sygnał łączności bezprzewodowej, występujących przy próbie skonfigurowania lub nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową WLAN / Wi-Fi z użyciem routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.

  WAŻNE: Jeśli to możliwe, należy pobrać i zainstalować wszystkie aktualizacje sterowników i oprogramowania.

  UWAGI:

  • Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu. Z tego powodu należy spróbować połączyć się z siecią bezprzewodową  i wyświetlać strony internetowe w przeglądarce Google Chrome po wykonaniu każdej czynności. Jeśli ekran Google Chrome nie jest dostępna, należy użyć domyślnej przeglądarki internetowej.
  • To rozwiązanie dotyczy wszystkich komputerów VAIO z systemem operacyjnym Windows 7. Z tego powodu pewne czynności nakreślone są tylko w ogólny sposób. Wynika to z faktu, że szczegółowy sposób wykonywania takich czynności zależy od modelu posiadanego komputera. Szczegółowych informacji o sposobie wykonania dowolnej z opisanych tu czynności w konkretnym modelu należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z komputerem.
  1. Sprawdź, czy włączony jest fizyczny wyłącznik sieci bezprzewodowej.

   UWAGA: Informacji o umiejscowieniu fizycznego wyłącznika sieci bezprzewodowej w konkretnym modelu należy szukać w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.

  2. Włącz kartę sieci bezprzewodowej, używając narzędzia SmartWi Connection Utility .

   UWAGA: W przypadku braku narzędzia SmartWi Connection Utility należy użyć narzędzia Windows Mobility Center i włączyć kartę sieci bezprzewodowej .

  3. Odłącz zasilanie od routera bezprzewodowego i modemu (jeśli są to oddzielne urządzenia), odczekaj minutę i z powrotem podłącz zasilanie. Zaczekaj, aż odpowiednie lampki na urządzeniach zasygnalizują nawiązanie połączenia, i wówczas przetestuj połączenie.
  4. Skonfiguruj automatyczny rozruch usługi automatycznej konfiguracji sieci bezprzewodowej .
  5. Ponownie zainstaluj narzędzie SmartWi Connection Utility przy użyciu programu VAIO Recovery.
  6. Odinstaluj sterownik przy użyciu menedżera urządzeń  i ponownie zainstaluj go za pomocą programu VAIO Recovery.
  7. W miarę możliwości przetestuj działanie w sieci bezprzewodowej innego komputera.

   UWAGA: Jeśli inny komputer działa prawidłowo, problem na pewno nie jest związany z dostawcą Internetu (ISP), modemem ani routerem.

  8. Wyłącz ustawienie zarządzania zużyciem energii  w karcie sieci bezprzewodowej.
  9. Napraw łączność bezprzewodową .
  10. Uruchom komputer w trybie awaryjnym  i przetestuj łączność bezprzewodową w przeglądarce Internet Explorer.

   UWAGA: Jeśli łączność działa w trybie awaryjnym, prawdopodobną przyczyną problemu jest oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie. Prawidłowo skonfiguruj takie oprogramowanie, zgodnie z instrukcją jego producenta.

   OSTRZEŻENIE: Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie zostało usunięte lub wyłączone na potrzeby diagnozowania tego problemu, Sony zaleca jego ponowne włączenie lub zainstalowanie w celu uniknięcia narażenia się na działanie złośliwego oprogramowania. Po ponownym włączeniu lub zainstalowaniu oprogramowania należy je prawidłowo skonfigurować, zgodnie z instrukcją producenta, aby umożliwić poprawne działanie połączeń sieciowych i internetowych.

  11. Postępując zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdź adres IP sieci WAN w routerze.

   UWAGA: Jeśli router nie uzyskuje adresu IP sieci WAN, prawdopodobną przyczyną problemu jest dostawca Internetu (ISP).

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Jeśli router został specjalnie skonfigurowany (PPPoe, DSL, filtracja adresów MAC, zabezpieczenia itd.), zresetowanie routera spowoduje usunięcie takich ustawień i konieczność ich ponownego skonfigurowania.

  12. Zresetuj router i/lub modem zgodnie z instrukcją producenta.
  13. Odwiedź stronę internetową producenta i zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje wewnętrznego oprogramowania routera i/lub modemu.
  14. Sprawdź, czy zakłócenia łączności bezprzewodowej  są przyczyną tego problemu.
  15. Spróbuj zmienić ustawienia routera sieci bezprzewodowej, takie jak częstotliwość kanału bezprzewodowego lub klonowanie adresu MAC .
  16. Zmiana protokołu szyfrowania łączności bezprzewodowej  może rozwiązać pewne problemy.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności problem pozostanie nierozwiązany, może być konieczna naprawa w serwisie.