Identyfikator artykułu : 00131477 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2016Drukowanie

Informacje dotyczące zgodności oprogramowania (urządzenia pamięci masowej) z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodność
  - : Brak zgodności
  ? : W fazie testowania

  Oprogramowanie Wersja Kategoria produktu: Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  XQD Device Driver 2.0 Adapter Express Card XQD
  Narzędzie do ustawień rejestracji serii XQD G (dla systemu Windows 7) 1.0 Karta pamięci XQD - - - -
  XQD High Speed Driver 1.04 Czytnik kart XQD - - - -
  Memory Card File Rescue 3.3.0 Urządzenia pamięci masowej USB
  Karty pamięci
  x-Pict Story for Memory Card Urządzenia pamięci masowej USB
  Karty pamięci
  - - - -
  Real-time Backup Utility   SD Karty pamięci

  EasyLock Urządzenie pamięci masowej USB
  Data Transfer Accelerator 3.02.41 Zewnętrzny dysk twardy (External Hard Disk Drive) - - - -
  Backup Manager 1.00.43 Zewnętrzny dysk twardy (External Hard Disk Drive)
  Password Protection Manager 2.00.04 Zewnętrzny dysk twardy (External Hard Disk Drive)
  FAT32 Formatter 3.00.05 Zewnętrzny dysk twardy (External Hard Disk Drive)
  Backup Manager 2   Zewnętrzny dysk twardy (External Hard Disk Drive)