Identyfikator artykułu : 00131176 / Ostatnia modyfikacja : 28.10.2015Drukowanie

Informacje dot. zgodności twardych dysków zewnętrznych z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodność
  - : Brak zgodności
  ? : W fazie testowania

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  HD-SG5/S1
  HD-E1/E2
  HD-B1
  HD-SL1/SL2
  HD-SP1
  SL-BG1/BG2